Jelena Mozolevskaja

TÖÖKOGEMUS
Kvaliteedijuht AS M.V.Wool (06.2018…)
Kvaliteedijstandardi (IFS, HACCP, enesekontroll) haldamine. Uute toodete arendamine, retseptuuride ja tootekaartide koostamine; tehnoloogiliste protsesside kirjeldamine; personali koolitamine; hügieenikoolituste läbi viimine.

Kvaliteedijuht MAXIMA Eesti AS (2016-2018)
Uute ja renoveeritud objektide avamine; Eesti Vabariigi õigusaktidega kooskõlas dokumentatsiooni loomine, korras hoidmine; Toiduhügieeni-ja enesekontrolli koolituste läbi viimine.

kvaliteedijuht / tehnoloog AS M.V.WOOL (2012-2016)
Toiduohutuse juhtimissüsteemi haldamine; Tehnoloogiliste tööoperatsioonide kontroll; Enesekontrollikäsiraamatud haldamine; Uute toodete arendamine

Kvaliteedijuht Tallegg AS (2010-2012)
ISO-süsteemi hoidmine; toodete kvaliteedi tagamine

Tootearendaja Tallegg AS (2005-2010)
Uute toodete arendamine

HARIDUS
Eesti Maaülikool (Eesti, Kõrgharidus)
Liha-ja piimatehnoloogia

TÄIENDKOOLITUSED
2013 Bureau Veritas ISO 22000:2005 ja siseaudiitorite kursus
2013 BCS Koolitus Tabelarvutuse jätkukursus
2012 Kariner Joogivee proovivõtja
2011 Juunika koolitus Toidu säilivusaeg
2011 Juunika koolitus Toiduhügieeni koolitus 24h
2011 Eesti Maaülikool HACCP koolitus