Liliana Pellinen-Vaštšenko

Haridustase
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Eesti, kõrgharidus)
Hariduskäik
2013- 2017 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, bakalaureseõpe eriala: farmatseut
2007 -2012 Tallinna Ülikool, Matemaatika- loodusteaduskond, bakalaureuseõpe
eriala: keskkonnakorraldus
Täiendkoolitus
Märts- mai 2017 Õppepraktika Farmatsia Barreiros apteegis, Porto
Töökogemus
07. 2018- Tänaseni Südameapteek OÜ
Amet: Farmatseut
2014 – 2018 Euroapteek OÜ
Amet: Farmatseut