Svetlana Hruštšova

HARIDUS

1990, Leningradi Ülikool, vene keele ja kirjanduse õpetaja, vene filoloog (magistrikraad)
2002, Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keele teise keelena õpetaja, (kõrvalaine)

TÖÖKOGEMUS

1982-1984 Tallinna 14.Keskkool, algklasside õpetaja
1984-1990 Tallinna 11.Keskkool, alglasside õpetaja, vene keele ja kirjanduse õpetaja
1991-1993 Tallinna 64.Keskkool, algklasside õpetaja
2000-2008 Tallinna Mustakivi Lasteaed, eesti keele õpetaja
2008-…Tallinna Mustakivi Lasteaia direktor

TÄIENDKOOLITUS

2006, Eelkooliealiste laste psühholoogilis-pedagoogilise korrektsiooni alused, Sotsiaal-Humanitaarinstituut (80 t)
2008, Lasteaia kui organisatsiooni juhtimine, Tallinna Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus (160 t)
2008, Arendava tegevuse metoodika lasteaias, Tallinna Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus (160 t)
2010, Õpetaja võimaluste loojana, Tallinna Haridusamet (10 t)
2013, Koolieelse pedagoogika arengujooni Eestis ja Lätis, Logoserv (24 t)
2014, Koolieelse pedagoogika arengujooni Eestis ja Leedus. Koostöö rahvusvahelistes projektides, (32 t)
2015, Töö iseärasused autismi spektri häirega lastega pedagoogilisel, psühholoogilisel ja meditsiinilisel tasandil, MTÜ Best Solütion, (40 t)
2016, Eripedagoogika, Sankt-Peterburi pedagoogiline akadeemia (180 t)
2017, Valgevene HEV lasteasutuste töökorraldusega tutvunine, MTÜ Best Solution, (32 t)
2017, Pere.Laps.Kool. Milles on ühenduse mõte?, Tallinna Pae Gümnaasium, (24 t)
2017, Psühholoogiline ja pedagoogiline töö erivajadustega lastega Iisraeli eelkooli haridussüsteemis, Krookus Koolitus OÜ, (36 t)
2019, Uuenduslik õpimudel, haridussüsteem ja hindamisstandardid Singapuri näitel, ITC PRO development OÜ, (40 t),
2023, Lapse harmooniline areng keelekultuuris. Itaalia kogemus., ITC PRO development OÜ, (60 t)